analytycЗбирає і захищає зразки речовини для аналізу, проводть хімічний аналіз (якісний і кількісний) методами класичними, інструментальними  та Біоаналітичними  і аналізує результати цих аналізів.

TEХНІК  АНАЛІТИК:
- готує аналітичне  робоче  місце;
- збирає, готує і забезпечує  зразки для аналізу;
- розробляє стандартні рішення і стандарти;
- здійснює маркування якісних і кількісних методів класичного , інструментального  та Біоаналітичного дослідження;
- опрацьовує  результати аналізів і їх статистичної  інтерпретації.

КВАЛІФІКАЦІЯ:
A.59. Підготовка обладнання, хімічні реактиви та зразки для аналізу;
A.60. Виконання аналітичних досліджень;

МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ(наприклад в ) лабораторії:
- індустріальній;
- навколишнього середовища;
- Харчовій  промисловості;
- судово-медичній  експертизі;
- клінічні дослідження;

http://www.szkola-zawod-sukces.pl/technik-analityk/